Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tam Thành tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thôn

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/2/2019 của UBND huyện Phú Ninh về tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh về tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện Phú Ninh;Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND xã Tam Thành về tổ chức, sắp xếp các thôn trên địa bàn xã. Trong thời gian từ ngày 19/3 đến ngày 21/3/2019, UBND xã Tam Thành tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thôn mới trên địa bàn xã Tam Thành.

Xã Tam Thành sắp xếp, tổ chức lại 10 thôn để thành lập 05 thôn mới, cụ thể như sau:

Thành lập thôn Khánh Mỹ trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Khánh Mỹ (234,17ha, 311 hộ) và một phần diện tích, dân số của thôn Tú Hội 2(47,319ha, 75 hộ). Sau khi thành lập thôn Khánh Mỹ có diện tích 281,5ha, 386 hộ. Thành lập thôn Tú Hội trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của thôn Tú Hội 3 và phần còn lại của thôn Tú Hội 2. Sau khi thành lập thôn Tú Hội có diện tích 238,584ha, 586 hộ. Thành lập thôn Phú Văn trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số thôn Phú Thanh và một phần diện tích, dân số của thôn Văn Hà. Sau khi thành lập thôn Phú Văn có diện tích 334,29 ha, 563 hộ. Thành lập thôn Trường Lộc trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của thôn Trường Thành và thôn Khánh Lộc và phần còn lại của thôn Văn Hà và một phần diện tích của thôn Đông Lộc. Sau khi thành lập thôn Trường Lộc có diện tích 361,231ha,507 hộ. Thành lập thôn Lộc Ninh trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của thôn Vĩnh Ninh và thôn Lộc Yên và phần còn lại của thôn Đông Lộc. Sau khi thành lập, thôn Lộc Ninh có diện tích 430,81ha, 510 hộ. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại xã Tam Thành có 05 thôn: Khánh Mỹ, Tú Hội, Phú Văn, Trường Lộc, Lộc Ninh.

Để chuẩn bị cho lễ công bố quyết định thành lập thôn, UBND xã đã tổ chức tuyên truyền ý nghĩa việc thành lập thôn, thông báo qua sóng truyền thanh và tuyên truyền lưu động để nhân dân được biết và đi dự lễ đảm bảo thời gian địa, điểm theo kế hoạch.

c1

c2 copy

thon 4

t4


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top