Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

HĐND xã Tam Thành khóa XII tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Đề án thành lập thôn

      Sáng ngày 08/10/2018, HĐND xã Tam Thành khóa XII tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Đề án thành lập thôn. Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện Phú Ninh về sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện Phú Ninh, UBND xã Tam Thành đánh giá thực trạng và xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn.

 

               hdnd

              Trong kỳ họp, đại diện UBND xã Tam Thành đã đọc tờ trình đề nghị phê duyệt đề án thành lập thôn. Qua một buổi làm việc, HĐND xã Tam Thành khóa XII đã biểu quyết thông nhất các đề án thành lập thôn, cụ thể như sau:

+ Thôn thứ nhất: Sáp nhập thôn Khánh Mỹ và xóm Phú Ngộ thôn Tú Hội 2, để thành lập thôn Khánh Mỹ.

+ Thôn thứ 2: Sáp nhập thôn Tú Hội 3 và các hộ còn lại thôn Tú Hội 2, để thành lập thôn Tú Hội

+ Thôn thứ 3: Sáp nhập thôn Phú Thanh và thôn Văn Hà để thành lập thôn Phú Văn.

+ Thôn thứ 4: Sáp nhập toàn bộ thôn Trường Thành và thôn Khánh Lộc để thành lập thôn Trường Lộc

+ Thôn thứ 5 : Sáp nhập thôn Đông Lộc, Vĩnh Ninh, Lộc Yên thành lập thôn Lộc Ninh.

Số lượng thôn được sáp nhập là 10 thôn. Sau khi sáp nhập xã Tam Thành còn lại 05 thôn. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top