Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường tại Hội trường UBND xã Tam Thành, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thành tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

mtht

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai là một trong những bước quan trọng trong quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; là bước để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Thành khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai bước tiếp theo có ý nghĩa quyết định đó là tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã.

Hội nghị tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 100% đại biểu có mặt thống nhất thông qua từng nội dung sau đây:

Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Thành khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: 49 người (không có người tự ứng cử).

Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Thành khoá XIII , nhiệm kỳ 2021-2026.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top