Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tam Thành công bố số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu

Ngày 22/02/2021, ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã Tam Thành nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành quyết định số 01/QĐ-UBBC về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Thành khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Số đơn vị bầu cử là 05: đơn vị bầu cử số 1 thôn Khánh Mỹ, đơn vị bầu cử số 2 thôn Tú Hội , đơn vị bầu cử số 3 thôn Phú Văn, đơn vị bầu cử số 4 thôn Trường Lộc, đơn vị bầu cử số 5 thôn Lộc Ninh

-Số lượng đại biểu được bầu là 25 đại biểu: thôn Khánh Mỹ 5 đại biểu, thôn Tú Hội 5 đại biểu, thôn Phú Văn 5 đại biểu, thôn Trường Lộc 5 đại biểu, thôn Lộc Ninh 5 đại biểu.

bcc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top