Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Quảng Nam: Từ ngày 01/5/2020 áp dụng mức phụ cấp, bồi dưỡng đối với người hoạt động ở thôn, khối phố

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết 02/2020/NQ-HDND, ngày 21/4/2020 về quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/ khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức phụ cấp, bồi dưỡng; hỗ trợ bảo hiểm y tế hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cụ thể như sau:

Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo (mức khoán quỹ phụ cấp bằng hệ số 5,0): mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận là 1,66 mức lương cơ sở/người/tháng. Đối với các thôn còn lại và tổ dân phố (mức khoán quỹ phụ cấp bằng hộ số 3,0): mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận là 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng.

Nghị quyết cũng quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng bằng 0,75 mức lương cơ sở/người/tháng. Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố gồm: Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, Phó Bí thư chi bộ được bầu tại địa hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 không đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng mức bồi dưỡng hằng tháng bằng 300.000 đồng/người/tháng. Riêng chức danh Phó Bí thư chi bộ được bầu tại đại hội chi bộ chỉ áp dụng đến hết nhiệm kỳ 2020-2022.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Mức phụ cấp, bồi dưỡng đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được áp dụng từ ngày 01/5/2020

Các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Công an viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng bảo hiểm y tế (trừ những đối tượng đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định).

Những trường hợp kiêm nhiệm các chức danh trên mà giảm được 01 người thì được hưởng 50% mức phụ cấp hoặc mức bồi dưỡng các chức danh kiêm nhiệm. Trưởng hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức kiêm nhiệm.

Nghị quyết 02/2020/NQ-HDND, ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2020. HĐND tỉnh khóa IX bãi bỏ Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn/tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nội dung hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn/tổ dân phố quy định tại Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VII.

Cổng thông tin huyện Phú Ninh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top