Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Ninh

Thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 267
Liên kết web : 6
Số lần xem bài viết : 293488
Hiện có 12 khách Trực tuyến

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ĐH Đảng bộ xã Tam Thành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Huyện ủy Phú Ninh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian qua, Đảng ủy xã Tam Thành đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp gắn với kỉ niệm 15 năm thành lập huyện Phú Ninh.

dang copy copy

Trước đó, Đảng ủy xã đã thành lập Tiểu ban tuyên truyền Đại hội và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác này. Đảng ủy đã chỉ đạo các khối, ngành, Mặt trận, các đoàn thể xây dựng các công trình cụ thể để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Tam Thành lần thứ XIV; Ngày 25/02, Đảng ủy xã đã tổ chức thẩm định công trình Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thành giai đoạn 1975-2015. Tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thành (1975 - 2015) sẽ là nguồn tư liệu quý; khẳng định tinh thần đấu tranh bất khuất, sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân xã Tam Thành. Là cơ sở để địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ; tạo động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực trong lao động, sản xuất, học tập, góp phần xây dựng Tam Thành ngày càng vững mạnh. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Tam Thành lần thứ XIV. Để chuẩn bị cho Đại hội, Ban thường trực UBMTTQVN xã đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã Tam Thành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cổ động trực quan được ngành văn hóa quan tâm thực hiện. Đến nay, Trung tâm VHTT xã đã tổ chức tuyên truyền trên các trục đường chính, xây dựng kê hoạch tuyên truyền trước trong và sau đại hội. Đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, UBND xã Tam Thành đã xây dựng kế hoạch nâng cấp Trang thông tin điện tử xã để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị này. Ngoài ra Ban biên tập đài truyền thanh đã xây dựng bản tin tuyên truyền Đại hội Đảng qua sóng truyền thanh xã.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Tam Thành về ý nghĩa của Đại hội, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, tạo sự đồng thuận để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, đồng thời để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top