Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Thẩm định công trình Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thành (1975-2015)

Sáng ngày 25/02, Ban tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh tổ chức thẩm định khoa học công trình "Lịch sử Đảng bộ xã TamThành giai đoạn 1975 – 2015". Đồng chí Phan Thanh Thám – UV BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng thẩm định chủ trì buổi thẩm định.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Công văn số 112-CV/HU, ngày 19/02/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh về việc triển khai biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn giai đoạn 1975-2015 và thể theo nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tam Thành, Ban Chấp hành Đảng bộ xã lãnh đạo tổ chức biên soạn công trình “Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thành (1975 - 2015)”.

tamthanh1

Đảng ủy xã Tam Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo và xem đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thống nhất chủ trương biên soạn tập sách "Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thành, giai đoạn 1975 - 2015. Tập sách nhằm tái hiện một cách chân thực, khách quan, làm rõ chặng đường lịch sử của Đảng bộ, của quân và nhân dân xã Tam Thành; qua đó góp phần tổng kết thực tiễn lịch sử, nêu bật những thắng lợi, làm sáng tỏ những thành tựu, bài học kinh nghiệm và những vấn đề lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới hiện nay và góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng.

Để triển khai việc nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ. Trong đó, cấp ủy đã xác định rõ vị trí, tầm quan trọng, sự cần thiết nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ. Trên cơ sở đó tháng 3 năm 2016 Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch để tổ chức biên soạn tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thành, giai đoạn 1975-2015. Đảng ủy đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo và tổ chức siêu tầm tư liệu để tiến hành biên soạn tập sách.

- Tháng 6 năm 2018, tổ chức ký kết hợp đồng biên soạn với hai tác giả, thông qua đề cương chi tiết… Cùng các tác giả tiến hành sưu tầm tư liệu tại Kho Lưu trữ của Thành ủy Tam Kỳ, Huyện ủy Phú Ninh, Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng UBND xã; gặp gỡ tham vấn các đồng chí nhân chứng lịch sử nguyên là lãnh đạo xã từ năm 1975 đến 2015.

- Sau hơn 1 năm nghiên cứu viết bản thảo, tháng 7 năm 2019, Đảng ủy gửi bản thảo lần 1 xin ý kiến của 11 đồng chí nhân chứng và Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Sau gần 2 tháng nhân chứng góp ý, Đảng ủy xã nhận lại nội dung góp ý và chỉ đạo các tác giả nghiên cứu, tiếp thu và giải trình bằng văn bản với Đảng ủy, giải trình trực tiếp với một số đ/c nhân chứng.

- Sau khi hoàn chỉnh bản thảo lần 2, tháng 9 năm 2019, Đảng ủy gửi bản thảo và nội dung giải trình tham khảo ý kiến nhân chứng và Ban Tuyên giáo Huyện ủy; tháng 10 năm 2019, Đảng ủy xã tổ chức hội thảo, thành phần gồm chủ biên, Ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo ban Tuyên giáo huyện và 07 nhân chứng lịch sử. Trong hội thảo có 6 ý kiến tham gia góp ý. Nhìn chung các ý kiến đều góp ý cụ thể, thể hiện sự thống nhất cao với bản thảo.

- Sau khi hoàn chỉnh bản thảo lần 3, tháng 11 năm 2019, Đảng ủy xã lập thủ tục trình xin Ban Thường vụ Huyện ủy nghiệm thu công trình. Đồng thời, tiếp tục gửi xin ý kiến nhân chứng lịch sử.

Tại buổi làm việc, bên cạnh các ý kiến góp ý qua 2 lần Hội thảo, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng bổ sung vào tập sách Lịch sử Đảng bộ xã TamThành giai đoạn 1975 – 2015. Qua đó, khẳng định và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể biên soạn, đã góp phần làm rõ được những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Tam Thành trong giai đoạn vừa qua.

Tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thành (1975 - 2015) sẽ là nguồn tư liệu quý; khẳng định tinh thần đấu tranh bất khuất, sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân xã Tam Thành. Là cơ sở để địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ; tạo động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực trong lao động, sản xuất, học tập, góp phần xây dựng Tam Thành ngày càng vững mạnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Thám - UV BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng thẩm định đề nghị Ban biên soạn tiếp thu những ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, chọn hình ảnh tiêu biểu để minh họa sinh động, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thành (1975 - 2015) trước khi tiến hành xuất bản.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top