Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tổ chức tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019

Ngày 19/2, Hội Khuyến học xã Tam Thành đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, xã hội học tập năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Hội Khuyến học xã Tam Thành tập trung triển khai chỉ thị 11 của TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học – khuyến tài xây dựng xã Hội học tập. Nhân dân xã Tam Thành có truyền thống hiếu học, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy – UBND xã đội ngũ giáo viên ở các trường thi đua dậy tốt học tốt. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất lao động, xây dựng xã hội trong sạch lành mạnh là tác nhân tích cực trong công tác xây dựng NTM bền vững và phát triển.

 Có thể nói, trong những năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã Tam Thành  đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt giúp động viên cổ vũ tinh thần hiếu học cho các em học sinh, nhất là các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cùng với đó, công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài cũng được Hội khuyến học xã quan tâm. Đến nay, Hội đã huy động được hơn 58 triệu đồng. Nguồn quỹ này được quản lý và sử dụng hiệu quả vào mục đích khuyến học khuyến tài ở các cấp hội, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên học sinh vượt khó khăn vươn lên trong học tập. Trong đó, các chi hội khuyến học, khuyến học dòng họ cũng tích cực tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài để cổ vũ tinh thần học tập cho thầy và trò. Các chi hội, dòng họ đã tập hợp được nhiều thành viên nhiệt huyết với công tác khuyến học, khuyến tài được nhân dân và các mạnh thường quân đồng tình hưởng ứng. Đến nay toàn xã có 1946/2016 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” chiếm 96.4%; có 10/11 dòng học đạt “Dòng họ học tập” .Cùng với đó có 5/5 cộng đồng dân cư đạt “Cộng đồng học tập” chiếm 100%.

Cùng với đó hàng năm, Hội tổ chức phát thưởng cho giáo viên và học giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, học sinh thi đỗ vào cao đẳng, đại học, học sinh nghèo vượt khó, học sinh khá giỏi vào dịp Tết Trung Thu, tổ chức phát thưởng cho học sinh nhà trường vào dịp tổng kết năm học. Năm học 2018 – 2019 hội đã thưởng cho 15 em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó; 07 em sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; 67 em đạt giải các cấp.

Cũng trong hội nghị UBND xã đã tuyên duyên khen thưởng cho 9 cá nhân và 8 tập thể làm tốt công tác khuyến học khuyến tài năm 2019.

hoi kh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top