Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tam Thành triển khai kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019

Sáng ngày 4/10, UBND xã Tam Thành tổ chức triển khai kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019. Tham dự cuộc họp có ông Trương Anh Bản –PCT UBND xã, Bà Đinh Thị Diệu Trinh-CT UBND MTTQVN xã, các thành viên BCĐ XDĐSVH xã, các ông trưởng thôn. Trong cuộc họp UBND xã triển khai kế hoạch bình xét chấm điểm các danh hiệu văn hóa như gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tộc văn hóa, cơ quan văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới. Trong cuộc họp UBND xã cũng đã hướng dẫn các thôn quy trình thực hiện chấm điểm gia đình văn hóa, thôn văn hóa theo tinh thần nghị định số 122/2018 của CP về xét tặng các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Theo đó mỗi hộ gia đình phải đăng ký xây dựng gia đình văn hóa từ đầu năm, cuối năm trưởng thôn phát phiếu tự đánh giá tiêu chuẩn GĐVH, bảng chấm điểm GĐVH cho các hộ trong thôn tự chấm điểm. Trưởng thôn chủ trì cuộc họp bình xét GĐVH dựa trên kết quả tự đánh giá của hộ gia đình. Hộ gia đình đạt từ 85 điểm trở lên thì đạt danh hiệu GĐVH, riêng hộ nghèo cận nghèo đạt từ 60 điểm trở lên nếu không nằm trong các trường hợp không xét tặng danh hiệu theo quy định. Chủ tịch UBND xã là người ra quyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Đối với việc bình xét danh hiệu thôn văn hóa, các thôn đăng ký danh hiệu thôn văn hóa từ đầu năm, cuối năm trưởng thôn chủ trì họp thôn chấm điểm thôn văn hóa, gửi văn bản đề nghị UBND xã trình UBND huyện ra quyết định công nhận thôn văn hóa. Thôn văn hóa từ 80 điểm trở lên và không bị các trường hợp không xét thôn văn hóa theo quy định. Năm 2019, xã Tam Thành phấn đấu trên 90 % hộ gia đình VH, 5/5 thôn được công nhận thôn văn hóa, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới.

gdvh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top