Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tuyên truyền Luật đất đai, Luật tố cáo

Sáng ngày 24/9, UBND xã Tam Thành phối hợp với Phòng TP huyện Phú Ninh tổ chức tuyên truyền Luật đất đai, Luật tố cáo cho cán bộ công chức xã, cán cơ quan đơn vị trên địa bàn xã, thành viên tổ hòa giải ở các thôn.. Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã và tổ hòa giải các thôn nắm bắt được những nội dung cơ bản của Luật đất đai, Luật tố cáo. Trách nhiệm của UBND xã, các bộ phận liên quan và tổ hòa giải trong công tác giải quyết thủ tục trong lĩnh vực đất đai, giải quyết đơn thư tố cáo của công dân. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục tuyên truyền nội dung của Luật đất đai, Luật tố cáo sâu rộng đến nhân dân để làm tốt công tác giải quyết thủ tục liên quan cho nhân dân, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

tu phap copy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top