Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Thông báo

Ngày 9/9/2019, UBND xã Tam Thành nhận được đơn xin cấp giấy CNQSDĐ của ông Hoàng Thanh Trà và bà Nguyễn Thị Hương thôn Tú Hội đang sử dụng thửa đất số 1447 tờ bản đồ số09 với diện tích 159m2 ;Để công tác cấp giấy đảm bảo theo quy định, UBND xã thông báo công khai trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 9/9 và kết thúc niêm yết ngày 24/9/2019 để cho mọi cá nhân được biết, nếu mọi cá nhân liên quan đến thửa đất nói trên thì gửi văn bản phản ảnh để UBND xã Tam Thành giải quyết, trường hợp hết 15 ngày mà không cá nhân tổ chức nào có thông tin phản hồi thì UBND xã Tam Thành sẽ kết thúc hồ sơ niêm yết và lập thủ tục cấp giấy cho các hộ nêu trên theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top