Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Công khai việc cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân

Ngày 29/8/2019, UBND xã Tam Thành nhận được đơn xin cấp giấy CNQSDĐ của ông Võ Quang Lễ và bà Phạm Thị Thu Vân thôn Khánh Mỹ đang sử dụng thửa đất số 436 tờ bản đồ số 5 với diện tích 430m2 ; bà Lê Thị Lai thôn Lộc Ninh đang sử dụng thửa đất số 204, tờ bản đồ số 21 với diện tích 204,10m2. Để công tác cấp giấy đảm bảo theo quy định, UBND xã thông báo công khai trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 30/8 và kết thúc niêm yết ngày 15/9/2019 để cho mọi cá nhân được biết, nếu mọi cá nhân liên quan đến thửa đất nói trên thì gửi văn bản phản ảnh để UBND xã Tam Thành giải quyết, trường hợp hết 15 ngày thông báo cá nhân tổ chức nào có thông tin phản hồi thì UBND xã Tam Thành sẽ kết thúc hồ sơ niêm yết và lập thủ tục cấp giấy cho các hộ nêu trên theo quy định.

sdo


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top